Gå tilbake til:
Du er her:
Foreldreverktøy

Tilbud fra barne- og familiehjelpen

Ønsker du et bedre samarbeid mellom deg og barnet ditt?

Blir det mye kjefting og masing før barnet ditt gjør som det får beskjed om? Da er kanskje dette et tilbud som kan passe for deg. Barne- og familiehjelpen i Fyllingsdalen/Laksevåg planlegger å starte opp PMTO-gruppe for foreldre som har barn i alderen 3-12 år.

Kurset er praktisk rettet og vil ta utgangspunkt i dagligdagse situasjoner i familien. Dette kan f.eks. være morgenrutiner, leggerutiner, lekser, måltider og søskenkrangel.

Målet med kurset er å styrke tilknytningen mellom barn og foreldre, samt hjelpe foreldrene til å forstå hva barnet trenger av dem. Ved å prøve ut og øve på konkrete måter å opptre på i hverdagen, endres de voksnes forståelse, væremåte og holdninger. Dette er med på å styrke relasjonen mellom foreldre og barn og bedre samarbeidet.

Noen av temaene på kurset er;

  • Gode og effektive beskjeder
  • Ros og oppmuntring
  • Grensesetting
  • Tilsyn
  • Problemløsning

Parent Management Training – Oregon (PMTO) er et foreldretreningsprogram som er rettet mot foreldre som har barn mellom 3 og 12 år, som opplever at samarbeidet mellom foreldre og barn er utfordrende.

Kurset vil gjennomgå ulike foreldreverktøy som har vist seg nyttig og effektive når foreldre og barn strever med å samarbeide og det blir mye kjefting, masing og uhensiktsmessige konsekvenser i hverdagen.

Kurset vil være på Vestkanten, mandager fra kl 12.30 – 15.00 (inkl. pause) og går over ca. 12 ganger. Oppstart 28. september 2020, påmeldingsfrist 06.09.20

Alle familier som melder sin interesse vil bli invitert inn til en kartleggingssamtale i forkant.

Vil du lese mer om tilbudet se http://pmto.no

For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Barne- og familiehjelpen Fyllingsdalen/Laksevåg mellom kl 11.30 og 12.30
på nr.: 408 08 937 eller send mail til bfh3@bergen.kommune.no