Gå tilbake til:
Du er her:
På rekke og rad
Togtur
Bilde: Rosa Diaz Jensen

Årsplan for 2021/2022

Her er vår årsplan for barnehageåret 2021/2022

Vårt utviklingsarbeid i 2021 - 2022: "Videreutvikle vårt felles barnesyn, vår felles forståelse for hva barns medvirkning innebærer og hvordan dette vises i vår praksis, og ha fokus på mangfold, likeverd og respekt for hver enkelt"