Gå tilbake til:
Du er her:

Resultat fra brukerundersøkelsen 2021

Her er resultatet fra brukerundersøkelsen i Apeltun barnehage, som foreldre kunne svare på i perioden november/desember 2021.

Foreldreundersøkelsen for barnehager 2021

For første gang har Bergen kommune sine barnehager benyttet den nasjonale foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen ble gjennomført i november og desember 2021, og foresatte med barn i kommunale barnehager fikk mulighet til å si sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet. 

Apeltun barnehage fikk en svarprosent på 56,2 %. Vi takker alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. 

Resultatene fra undersøkelsen er tilgjengelige i vedlagte rapport og på www.barnehagefakta.no Barnehagefakta er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og presenterer relevant informasjon om norske barnehager, og er primært rettet mot foreldre som ønsker å orientere seg i barnehagetilbudet før de skal søke barnehageplass. 

Søk opp barnehagen. Tall fra undersøkelsen vises nede på høyre side, «Foreldretilfredshet».

Resultatene fra undersøkelsen gir et viktig grunnlag for vårt videre arbeid med å sikre god kvalitet på tjenesten vi tilbyr. Barnehagen jobber nå med oppfølging av resultatene, og vil utforme en handlingsplan som viser hvilke områder vi ønsker å bevare og hvilke områder vi ønsker å forbedre. Handlingsplanen vil bli gjennomgått i samarbeidsutvalget, og gjort tilgjengelig for dere foresatte.