Gå tilbake til:
Du er her:

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og barnehage

Fra 24 august er Vigilo sin kommunikasjonsløsning åpnet for vår barnehage

Vigilo for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. Kommunikasjonsløsningen i Vigilo er nå åpnet for barnehagen vår. Du skal fra i dag 24 august kommunisere med barnehagen gjennom Vigilo foreldreportal eller app. Barnehagen vil benytte Vigilo for å sende deg meldinger og dele informasjon med deg.

Tidligere har kommunikasjonen gått i ulike kanaler, med e-poster, SMS og lapper. Vi har nå gått over til Vigilo, som er tryggere og bedre egnet til å ivareta personvern og informasjonssikkerhet.

Hva skal du bruke Vigilo til?                                                                                                   Vigilo skal brukes til å dele praktisk informasjon mellom deg og barnehagen. Du kan bruke Vigilo for å sende meldinger til barnehagen, melde fravær og for å få tilgang til innhold publisert av barnehagen. Barnehagen vil tilsvarende sende deg meldinger og publisere informasjon til deg i Vigilo.

Sensitive opplysninger skal ikke deles med barnehagen via Vigilo. Eksempler på dette er opplysninger om helse, religion, mobbesaker og personlig økonomi. For slik henvendelser må du bruke kontaktskjema her på barnehagens hjemmeside eller ringe/kontakte ansatte i barnehagen direkte. 

For mer informasjon om hvordan du kan bruke Vigilo for å kommunisere med barnehagen, og for å lese om hvordan Vigilo behandler personopplysninger, se Innbyggerhjelpen på Bergen kommunes nettside: https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/skole/grunnskole/grunnskoleopplaring/vigilo-for-kommunikasjon-mellom-hjem-barnehage-sfo-og-skole 

Hvordan komme i gang?                                                                                                           Du kan logge inn i Vigilo foreldreportal i nettleser på Pc, Chromebook eller nettbrett: https://vigilo.no/bergen/ Du kan laste ned Vigilo sin app på smarttelefon eller nettbrett fra App Store, Google Play eller AppGallery.