Gå tilbake til:
Du er her:

Rehabilitering i Arnatveit barnehage

I april starter arbeidet med rehabilitering av Arnatveit barnehage. Prosjektet omfatter å få barnehagen godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.

Rehabiliteringen skulle opprinnelig utføres i 2020, og er dermed utsatt og forsinket med nærmere 2 år.  Planen er oppstart i april med ferdigstillelse oktober 2022.

Hovedmålet med rehabiliteringen er å lukke avvik etter myndighetskrav. I hovedtrekk handler det om skitten og ren sone i grovgarderober. Barnehagen skal holde åpent som vanlig under arbeidet. Det vil i perioder være forandringer i rutiner på bakgrunn av bruken av rom og avstengte innganger.

I hovedsak vil arbeidet foregå utendørs i perioden april - juni. Det skal bygges et HC/WC ved hovedinngang. Det vil være behov for en del utstyr og gravemaskin som sikres med byggegjerde. Videre vil brakker ivareta behov for mellomlagring og  garderobeplass når innearbeidet startes opp.

Prosjektleder og styrer vil ha ukentlige møter under hele arbeidsperioden. Denne kommunikasjonen gir muligheter for justeringer og tilpasninger der vi sammen finner de beste løsningene. 

Det vil komme løypemeldinger underveis. Vi beklager ulempene dette vil medføre i løpet av den perioden arbeidet skal pågå.

 Håper på forståelse, og vi vet at arbeidet vil gjøre kvaliteten på barnehagebygget bedre.