Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Sydnes og Fredheim kurs og aktivitetssenter er slått sammen til Kurs og aktivitetshuset Bergen sentrum. Aktivitetshuset gir et bydekkende tilbud for mennesker med psykiske helseplager.

Aktivitetshuset tilbyr ulike aktiviteter innen kultur, kreativitet og fysisk aktivitet.

Du finner mer informasjon om tilbudet i innbyggerhjelpen.

Det er brukermøter en gang i måneden. Her får brukerne mulighet til å være med å påvirke programmet samt komme med tilbakemeldinger til aktivitetshuset. Det lages et program for et halvt år av gangen.

Målet er å gi den enkelte mulighet til å utfolde seg både fysisk og kreativt i støttende, forutsigbare omgivelser. Videre er det et mål å kunne være en arena hvor den enkelte kan få oppleve å være en del av et fellesskap og ha muligheter for å etablere et sosialt nettverk.