Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Om oss

Avlastningsenheten gir tjenester til barn, unge og unge voksne med utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser. Avlastningsenheten er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger og 4 private aktører, i tillegg til 100 besøkshjem.

Avlastningsboligene er et tilbud for å avlaste pårørende som har barn med spesielle behov boende hjemme. Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold, og avlastningsboligene skal sikre brukerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Tjenester og skjema