Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Avlastningsenheten gir tjenester til barn, unge og unge voksne med utviklingshemming, autisme og psykiske lidelser.

Avlastningsenheten er en byomfattende enhet som blant annet har 11 kommunale avlastningsboliger, 3 private avlastningsboliger og over 100 besøkshjem.

Avlastningsboligene er et tilbud for å avlaste pårørende som har ansvar for hjemmeboende barn med spesielle behov. 

Avlastningsboligene fungerer som en forlengelse av hjemmet mens brukerne er på opphold. Avlastningsboligene skal sikre brukerne et aktivt liv preget av trygghet og forutsigbarhet.

Avlastningsenheten rekrutterer også støttekontakter for Bergen kommune.