Gå tilbake til:
Du er her:

Kunstprosjekter

Pilotbarnehager

Å være pilotbarnehage i regi av DKB innebærer blant annet at en gjennom 3 år samarbeider med profesjonelle kunstnere i form av semestervise kunstprosjekter i egen barnehage. Pilotbarnehagene skal ha sitt særpreg ved at kunst og kulturarbeidet preger hele driften av barnehagen. Gjennom kunstneriske møter i og utenfor barnehagen og aktiv deltagelse i aktuelle kunstneriske begivenheter i byen, skal de hente inspirasjon til egne kunstprosjekter. Prosjektene skal ha et kunstfaglig hovedfokus, men samtidig ha en tverrkunstnerisk karakter. Det er et mål at personalet skal utvikle ny kompetanse og videreføre denne til andre barnehager.

Kompetansebarnehager

Kompetansebarnehager DKB er betegnelsen på barnehager etter avsluttet 3 års pilotperiode innen Den Kulturelle Bæremeisen i Bergen kommune. De er administrativt underlagt Fagavdeling barnehage og skole, og får kunstfaglig oppfølging ved prosjektleder DKB. Alle prosjektene er kvalitetssikret ved at prosjektleder velger ut kunstnerne fra kunstnerbanken DKB. De får også gjennom DKB tilbud om enkelte profesjonelle møter, samt tilbud om seminarer og konferanser.