Gå tilbake til:
Du er her:

Ytrebygda barnehage

Ytrebygda barnehage har gjennomført 5 kunstprosjekter til nå. Musikken har alltid spilt en stor rolle, selv der hovedfokuset har vært dukketeater, dans eller skyggespill.

Våren 2011
Fokusområde: Film (pixelering)
Tema: Blomsten og bien
Tittel: "Borte bra, men hjemme best"
Kunstnere: Ingvill Kvinge, Svanhild Utne og Anna Munck

Innhold/ metode:
Man valgte hus som tema for å knytte det opp mot festspillutstillingen. Siden jord var tema i barnehagen ble drivhuset det man tok utgangspunkt i. Animatørene var i barnehagen 2 intensive dager. Her fikk barna være med på pixelering og alt det som må gjøres når en skal lage en slik type film. Barna har vært delaktig i hele prosessen og fått et bra innblikk i hvordan det er å lage film. Man har vært veldig nøye med å bruke barna så mye som mulig- de laget historien på barnemøter. Og siden historien er deres, virket det som om de fikk et eierforhold til det. Animatørene hadde ikke jobbet med mindre barn, men det ble en positiv opplevelse for alle.

Høsten 2010
Fokusområde: Visuell kunst
Tema: Stoler/ sittemøbler/ gullhår
Tittel: "Sitter du godt?"
Kunstner: Anne Knutsen

Innhold/ metode:
Fokus på sittemøbler og spesielt Arne Jacobsen.
Alle barnegruppene fikk navn etter stoler som han har laget (svanen, syveren, mauren, egget). Barna har laget et sittemøbel og kom med ideer til hvordan dette skulle se ut; stor, liten, mønstret, av stoff, hønsenetting etc. Kunstner har brukt en Gullhår- dukke som gjennomgangfigur, og dukken har testet ut alle stolene.

Våren 2009
Fokusområde: Teater
Tema: Gode og vonde drømmer
Tittel: "Skyggedrømmeri"
Kunstner: Adele Duus

Innhold/ metode:
Inspirert av Ofelias skyggeteater. Samtale om innholdet etter kunstmøtet. Grunnleggende øvelser med hennes figurer. Øvelser både foran og bak skjermen en rekke ganger. Mye bruk av barnas egne innspill, men også direkte opplæring i å holde figurene tett opp mot lerretet for best effekt. Deretter forming av diverse figurer etter barnas idèer. Tre ulike skyggeteaterskjermer med ulikt innhold: Kjempestor skjerm: Projiserte malerier som barna har malt vha akvarellmaling (nattehimmel og diverse vakre abstrakte mønstre i gult, oransje og rødt) Mellomstor skjerm: Barn i helfigur + pus & sommerfugl. Liten skjerm: Barn i helfigur + vind i fløyel. Musikken og lydkulissene er samplet med barna og arrangert/ originalkomponert av Marius (asst), unntatt Dum Dum boys- sangen ("Stort og svart") som barna sang til gitarakk. innledningsvis.


Høsten 2009
Fokusområde: Dans
Tema: Vind/ luft
Tittel: "Sommerfuglene møter Tordenfuglene"
Kunstner: Elisabeth Guino-O

Innhold/ metode:
Det ble laget en rammefortelling der man inviterte barna med til å videreutvikle. Man laget kostymer og kulisser, skapte egnet lyssetting med følgespot og blinkende fargelys. Dansepedagogen la opp til både koreograferte og improviserte bevegelser både under for- øvelsene og selve danseleken. Et mangfoldig og tverrkunstnerisk prosjekt der man benyttet ulike estetiske uttrykksmåter parallelt (lyd, lys, bevegelse, språk, visuell kunst, musikk). Egenprodusert synopsis (handling), kostymer, kulisser, musikk. Koreografert av dansekunstneren; Elisabeth Guino-O. Den grunnleggende idèen sprang ut fra de spontane bevegelsene til et av barna når vi hadde musikkstund. (Kanskje stammer hennes sommerfuglaktige bevegelser igjen fra en DKB-forestilling hun overvar på DNS da hun kun var 2 år som nettopp handlet om Sommefugler?)

Personalet på 6 valgte selv ansvarsområde og fikk dermed et meget sterkt eierforhold til prosess og produkt. Barna kom med mange forslag som ble brukt underveis. Assistentene kom med de fleste pedagogiske idèene denne gang hva gjelder opptak av filosofiske samtaler, musikkarrangement og gjennomføring.

Den grunnleggende idèen, selve ”handlingen” og scenografi hadde en av pedagogene hovedansvaret for. Mange digitale fotos ble tatt underveis. Forestillingen ble spilt i alt 4 ganger. De to siste på Skranevannets store scene for barna fra 9 barnehager. Det ble laget en meget illustrerende prosessfilm fra hele opplegget!


Våren 2009
Fokusområde: Dukketeater og musikk
Tema: Dukkeskaping med orkester
Tittel: "Vannet som forsvant"
Kunstner: Boris Hauck

Innhold/ metode:
Barnehagen lot seg inspirere fra Boris Hauck sin omreisende (DKB) forestilling kalt; "Kaspar og den store Mexicanske røveren". Barna laget tekst/handling, dukker, rekvisita, dukketeaterscene, kulisser og vannlyder. Boris og en mexicansk medmusikant lærte barna to tradisjonelle mexicanske sanger som ble brukt underveis i forestillingen. Et slags materialteater der man brukte de elementene som vi hadde til rådighet underveis i prosessen. Et slags "total-teater".


Høsten 2008
Fokusområde: Musikk
Tema: Opera
Tittel: "Vi komponerer vi"
Kunstner: Karina Opdal og Håkon Matti Skrede

Innhold/ metode:
Musikkverksted i barnehagen. Generalprøve i Skjold kirke med 2 musikere fra BIT20. Avgardekonsert på Verftet- samarbeid med Den Nye Opera. Man brukte elementer fra referanseverket "Strange Interlude no.3", komponert av fagottisten James Lasson. Barna har jobbet med disse elementene for å få en bedre opplevelse når verket blir spilt i etterkant av deres komposisjon.


Våren 2008
Fokusområde: Musikk
Tema: Klangutforskning
Tittel: "Rytmos på klangsafari"
Kunstner: Terje Isungset

Innhold/ metode:
Klangutforskingsprosjekt med utgangspunkt i naturens egne lydkilder (vann, stein, tre og luft), og med konkrete lydkilder (blikk, metall, glass etc). Vektlegging av grunnleggende musikalske virkemidler som: stillhet- lyd, sterk-svak, lys- mørk, langsom- hurtig, svevende- rytmisk. Introkonsert med musiker i barnehagen utløste egen utforskertrang hos store og små. Etter 2 måneder kom han tilbake for en liten ”øving” inne på musikkrommet. Foreldrekonsert med mye spontan og god kommunikasjon/ improvisasjon 6 dager senere. (Barna ble delt inn i 5 tydelige klangkategorier med 1 voksen leder i hver gruppe). Utstilling med bilder, tekst (prosjektskisse), konkrete instrumenter/ lydkilder og redigert temabasert dvd.

Ekstra: 4 barn på scenen m/ Isungset på Torgallmenningen under Tall Ships Race.

Et sterkt fokus på nærvær og ekte kommunikasjon/ imitasjon og improvisasjon. Mye bruk av humor og variert tilnærming til lydkildene både innendørs og ute i naturen. Vekt på undringsaspektet og veksling mellom det forutsigbare og uforutsigbare. Mye bruk av non- verbal kommunikasjon både pga musikkens egenart (den er jo nonverbal pr. definisjon!) og fordi barnehagen har mange barn fra ulike fremmedspråklige kulturer med meget begrensede ferdigheter i norsk.