Gå tilbake til:
Du er her:

Sandsli barnehage

Fra 2006 til 2009 har barnehagen drevet med fokus på dans, musikk og visuell kunst.

Våren 2009
Fokusområde: Arkitektur
Tema: Sko som kunstnerisk gjenbruk
Tittel: ”Hallo, din sko”
Kunstner: Andre Marandon

Innhold/ metode:
Kan gamle sko få nytt liv? Hva med nye bruksområder? Gjenbruk og nytenking har vært viktige stikkord!


Høsten 2008
Fokusområde: Visuell kunst
Tema: Vind og vann
Tittel: "F for forskere"
Kunstner: Andre Marandon

Innhold/ metode:
Prosjekttema F- for forskere har gått som en overordnet rød tråd gjennom hele høsten. Filosofisk tilnærming til tema for alle 4 og 5 åringene. Barnehagen har jobbet med eksperimentering, og forsking av vann og vind gjennom hele perioden. Kunstner- arkitekt Andre har gjennom ulike samlinger ledet byggeprosessen mot et forsknings- installasjons- kunstverk.


Våren 2008
Fokusområde: Teater
Tema: Verdensrom, jordklode, planeter
Tittel: "Vektløs tilstand"
Kunstner: Flyingteppeteater ved Stein Ove Øigarden og Nils Are Drønen /John Hegre

Innhold/ metode:
Man jobbet med forflytning i rom med helt enkle effekter. Dramaforløp om et møte mellom astronauter og marsboere. I forkant av dette ble det undersøkt hvordan disse beveger seg, snakker, tenker og møter hverandre. Noen gjorde seg tanker om tyngdekraften, det å komme seg ut i verdensrommet, og tilbake. Det ble eksperimentert med lyd og laget CD.


Høsten 2007
Fokusområde: Dukketeater/drama
Tema: Stangdukker
Tittel: "Full snurr på Globusen"
Kunstner: Annicke Gill

Innhold/ metode:
Barn og voksne lærte å lage stangdukker, ansiktsuttrykk og dukkeføring. Stikkord: Samarbeid og medvirkning til å lage personligheter og særpreg på i alt tre store stangdukker. Man jobbet med dramasekvenser, og de tre stangdukkende ble de "reisende" som dro til ulike mål i verden. Dramalek.


Våren 2007
Fokusområde: Dans
Tema: Elementer
Arbeidstittel: "Himmel og hav"
Kunstnere: Veronica Thorseth, Elisabeth Guino- O, Casiokids

Innhold/ metode:
Danselek med de minste, dans med musikk med de største. Utgangspunkt i rytme og bevegelse. Ingen bruk av ytre lydeffekter, men bevegelser gjennom miming, eksperimentering i fart og bevegelighet, puls, samhandling av bevegelsen, bruk av rom. Kontraster mellom stort/ lite, stille/ kraftfullt. Dette er nye innfallsvinkler til å jobbe med dans i barnehagen. De største barna jobbet også med innlæring av enkel koreografi. Oppvisning med bruk av kostymer og silketepper. Lydeksperimentering med lyd og rytme i forhold til sjø, hav, hvaler, vann. Råmaterialet/ det barna hadde laget sammen med musikerne ble satt sammen til et lydverk. Dette ble utgangspunktet for tilnærming til dansen og dansevisningen.