Gå tilbake til:
Du er her:

Utviklingsarbeid og erfaringsspredning

Seminarer og konferanser

Prosjektleder tok også tidlig i prosjektperioden kontakt med Høgskolen i Bergen for ytterlige samarbeid. Et av forslagene var et ønske om å arrangere seminarer om barn og kunst hvert halvår. Dette er blitt en god tradisjon som har blitt svært godt mottatt, og som vi ønsker å fortsette med. Det unike med disse seminarene er at de er tenkt tverrfaglig. Praksisfeltet møter utdanningssystemet, og kunstlivet møter pedagogene. Målgruppen er pedagoger i pilotbarnehager, ufaglærte i de samme barnehagene, kunstnere og kunstinstitusjoner som har samarbeidet/ samarbeider med DKB, studenter ved Høgskolen i Bergen (førskolelærerutdanninga med vekt på kunstfag) og undervisningspersonale ved fagseksjonen. Et så broket publikum krever at det stilles visse krav til programmet for dagen. Foreleserne skal snakke til et vidt spekter av kompetanse. Det er forsøkt løst ved å legge opp til en litt mer teoretisk og en praktisk del. Høgskolen har stilt med gratis arena, teknisk utstyr og kompetanse. DKB har valgt tema/ tittel, kontaktet og betalt forelesere, laget spørsmål/ problemstillinger til diskusjon, laget/ sendt ut invitasjon, og tatt påmelding og organisering i forhold til deltagere. Tverrfaglige kompetansegivende fora oppmuntrer til at folk fra de forskjellige fagmiljøene går i dialog med hverandre og blir klokere på andres interessefelt.