Gå tilbake til:
Du er her:

"Se mine rene hender"- barnehage

I uke 40 startet vi opp opplæring av barna i forhold til Etat for Helsetjenester sin sertifisering av "Ren hånd- barnehager 2013/ 2014".Dette er nå gjennomført, og vi er nå sertifisert.

Bakgrunnen for opplegget er å redusere smitte og sykdom i byens barnehager.Både barn og personalet i barnehage har allerede gode rutiner for håndvask og hygiene, og med dette opplegget ønsker vi at barna i enda større grad skal forstå hvorfor håndvask er viktig. At det ikke bare er noe vi gjøre...

Vi opplever at rutinene er godt innarbeidet, og håper at dette vil føre til redusert fravær både hos barn og voksne gjennom året.

                                                                                                                                                                                 I