Gå tilbake til:
Du er her:

Satsingsområder

Årsplan 2019-2020

Årsplan 2019 -2020 gjelder fra 1. august 2019.

Langtidsplan 2019-2022

Årsplan med langtidsperspektiv beskriver barnehagens satsinger og arbeid på et mer grunnleggende og generelt nivå.

Årsplan for 2018 -2019

Årsplanen for barnehageåret 2018 -2019 er klar.

Strategiplan mot mobbing

Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.

Matematikk er gøy!

Arnatveit barnehage skal skape et matematikkstimulernde miljø med fokus på antall, rom og form.

Digitale verktøy

Bruk av digitale verktøy har en sentral plass i barnehagehverdagen. Vi har gjennomført prosjektet" En digital hverdag med barn"og rapporten foreligger.

Langtidsplan 2012-2015

Langtidsplanen har et 3-5 års perspektiv som skal sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet.

Glimt fra en planleggingsdag.

På planleggingsdagen i september hadde vi fokus på matematikk. Ved hjelp av egne krefter i barnehagen fikk vi en lærerik og spennende dag.