Gå tilbake til:
Du er her:

Frukt og grønnsaker i barnehagen

Gjennom flere år har barnehagen søkt og mottatt penger til klima- og miljøtiltak . Bærekraftig utvikling med frukt og grønnsaker har vært et satsingsområde de siste årene.

Vi har gradvis kunne utvikle både frukt og grønnsakhagen vår ved å søke midler til samme prosjekt gjennom flere år. Midlene er relatert til Bergen

Mange gode grønnsaker til suppen.
Mange gode grønnsaker til suppen.
Bilde: Marta E. Tunes

Kommune sin klima- og miljøplan 2017-2020. Vår satsing er et lite bidrag til en grønnere by- og et prosjekt som er bra for klima og natur. 

Barnehagen har i oppgave å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn. Vi vil handle lokalt med å dyrke økologisk, og kan på den måten bidra til at barna forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtiden.

Prosjektet er relatert til mål i Rammeplan for barnehagen og til

Barna henter opp poteter.
Barna henter opp poteter.
Bilde: Marta E. Tunes

miljøhandlingsplanen som gir oss en fornyet Grønt flagg sertifisering. Barnehagen har egne miljøregler i prosjektet. Et viktig moment er at barna alltid er med å vanne, gjødsle og stelle kjøkkenhagen.

Vi er så langt godt fornøyd med avlingen. Vi kunne lage betasuppe til alle barna, og det smakte godt.