Gå tilbake til:
Du er her:

Månedsplaner for september

Barnehagen bruker god tid i oppstarten av nye barn. Barna skal bli trygg og knytte bånd til personalet og de andre barna.

Høsten 2019 begynte det 16 nye barn i Arnatveit barnehage, og 13 av disse

Barn knytter vennskap og fellesskap i leken.
Barn knytter vennskap og fellesskap i leken.
Bilde: Marta E. Tunes

startet på småbarnsavdelingene våre. Tilsammen har vi 58 barn fordelt på 33 gutter og 25 jenter. Det betyr at 13 barn har byttet til stor avdeling. Barna begynte tilvenningen med besøk før ferien, og overgangen har gått fint. 

På småbarnsavdelingene er ikke oppstarten ferdig ennå, men de fleste er begynt og allerede funnet seg godt tilrette i nye omgivelser. Personalet samarbeider tett med foreldrene, og den daglige kontakten er viktig for at barnet skal få en god barnehagedag. 

Personalet møter barna med lydhørhet, respekt, generøsitet og en lyttende

Nye avdelinger med andre barn og leker er inspirerende for barna.
Nye avdelinger med andre barn og leker er inspirerende for barna.
Bilde: Marta E. Tunes

holdning. På den måten blir vi kjent med barnet. Ved at barn blir forstått og møtt på sine følelser vil de etterhvert bli trygge, og trives i gruppen.