Gå tilbake til:
Du er her:

Samarbeid om forskning

Vennegruppen ( de eldste barna) deltok 3. oktober i forsknings-studier på VilVite.

Det er institutt for samfunnsøkonomi ( NHH) som tok initiativ til et samarbeid med Arnatveit barnehage. Det er forskere ved Norges Handelshøyskole som skulle gjennomføre en studie blant førskolebarn i Hordaland. Studien er en del av et større internasjonalt forskningsprosjekt. Faglig ansvarlig for studien er Professor Alexander W. Cappelen og Professor Bertil Tungodden ( NHH)

Som en del av forskningsprosjektet tok barna et omfordelingsvalg. Dette er en del av et større studier der de undersøker utviklingen av rettferdighetspreferanser og ulikhetsaksept for og blant barn i ulike aldre ( 5, 9,13 og 17 år), i Norge og Shanghai. Når prosjektet er ferdig, vil det komme informasjon om det på fair.nhh.no.

Foreldre medvirket i prosjektet ved å samtykke til deltakelse, og svare på en kort undersøkelse.

Barna fikk delta på show, gjorde enkle oppgaver utviklet av VilVite, samt ta et enkelt økonomisk valg. Det ble også satt av tid til å utforske utstillingen på egenhånd og til matpause.

Barna ble trygt transportert fram og tilbake av Barn i Bussen. Som takk for innsatsen får barna en diplom, og en liten premie som blir ettersendt.

Forskere ved Norges Handelshøyskole gjennomførte studier med Vennegruppen.
Forskere ved Norges Handelshøyskole gjennomførte studier med Vennegruppen.
null
Barna utfører enkle oppgaver.
Barna utfører enkle oppgaver.
null
Skjelettet i bakgrunnen var det gøyeste på VilVite, gutt 5 år.
Skjelettet i bakgrunnen var det gøyeste på VilVite, gutt 5 år.
null
Det var kjekt å få god tid i utstillingen etterpå.
Det var kjekt å få god tid i utstillingen etterpå.
null
Barna gikk inn i romskipet.
Barna gikk inn i romskipet.
null
Barna studerer jordkloden.
Barna studerer jordkloden.
null
Det er spennende å være på utstillingen.
Det er spennende å være på utstillingen.
null
Håndvask før mat er en godt innarbeidet rutine.
Håndvask før mat er en godt innarbeidet rutine.
null
Barna gjør seg kjent med en robot.
Barna gjør seg kjent med en robot.
null

Videre på internett