Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekt med kunst, matematikk og digitale verktøy

Vi arbeider prosjektorientert med kunst, språk og matematikk. Barna får oppleve kunstnere i barnehagen.

I Arnatveit barnehage møter barna nysgjerrige og undrende voksne som stimulerer til utvikling av barns kreativitet, språk- og matematisk kompetanse. På den måten utnytter vi alle situasjoner som skjer gjennom en hel barnehagedag. Språk, matematikk og kultur henger tett sammen. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for å forstå og gi mening til begreper. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske og estetiske/kulturelle kompetanse.

Gjennom matematikkprosjekt får barna erfaring med antall og mengde. Innenfor antall tilrettelegger vi for hverdagsaktiviteter og lek som gir barna kompetanse på:   telleremsen ,peke-telle, peke ut tall i omgivelsene, kardinaltall, ordinaltall, bakover telling, lek med tallord, siffer, tall som identitet, parkobling, antallkonservering, skrive siffer/lese siffer, ord som : Mange, få, færre, lite, flere, posisjonssystemet 10-er og ordne tall i stigende/fallende rekkefølge.

I praksis vil det si at barna er med på borddekking, de leker med tall og mengder, de teller og finner tall i nærmiljøet, de deler frukt og fruktbåter i forhold til antall barn, baking ( mål og vekt), påkledning m.m.. Barna leker med klosser, terningspill, former tall i materiale og oppdager tall i omgivelsene. Eventyr, sanger, rim og regler omhandler antall og mengde og er naturlige innslag i barnehagehverdagen.

Romforståelse som plasseringsord ( over, under, gjennom, rektangel, sirkel,likesidetrekant,likebenetrekant) og hjerter,stjerner,måne,dråper er eksempel på begrep som brukes i dagligspråket.

Digitale verktøy: Målet er å styrke realkompetansen i barnehagen. Vi har fått oppgradering av digitalt verktøy, lært å bruke utstyret og bruken skal inn i våre hverdagsaktiviteter. Gjennom arbeid på den enkelte avdeling skal barna møte ulikt digitalt hjelpemiddel , som smartboard, lupe, digitalt kamera og videokamera, opptaker m.m. Barna skal møte nysgjerrige og undrende voksne som stimulerer til utvikling av barns språklige,matematiske og kulturelle kompetanse.

Under artikkelen er det en Photo Story laget av Sylwia Agniezka Brandsdal. Hun var hos oss i to uker som HIB student våren 2016.  Som praksis oppgave laget hun " Den lille larven Aldri mett." Et flott og lærerikt prosjekt som barna satte stor pris på.

Vårt hovedmål:
Barnehagen skal gi grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder ved å støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.Vi tar utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

Vårt læringssyn:
Barna lærer ved deltagelse og er en aktiv medkonstruktør av sin egen kunnskap- lære er å skape mening. Barns store prosjekt er å lære, og de er på søken etter å finne ut mest mulig av alt rundt seg. Barn vil finne mening og identitet.Barn lærer ved å medvirke, at de tar aktivt del, blir lyttet til og hørt. Barnet er kompetent og de voksne har ansvar for at barnets kompetanse får utvikle seg i positiv retning. 

Innhold og struktur:

 • Arbeid med kunst, matematikk og språk.
 • Organisert som verksteder, temadager og inn i hverdagssituasjoner. 
 • Fokus på språk, tall, mengde og kultur. 
 •  Ulike møter med profesjonelle kunstnere i barnehagen.

Dette er vi stolte av å ha:

 • Barn som trives, undrer seg og forsker i barnehagen
 • Pilotbarnehagestatus innenfor matematikk, digitale verktøy og kunst
 • Prosjekter som arbeidsform
 • Dokumentasjon på at barna har fått ferdigheter og erfaringer med kultur/kunst og matematikk ( Prosjektrapporter)
 • Samarbeid med kunstnere
 • Interesserte foreldre som bryr seg om barnehagens innhold
 • NORM barnehage som er forkortelse for grunnelementene: Nysgjerrighet, Opplevelse, Refleksjon og Mestring. (Hensikten er å styrke naturfaglig og teknisk eksperimentering hos barn og unge.)
 • Personalet har gjennomført ICDP-programmet ( International Child Development Programme), metode for positivt samspill.
 • Barnehagen tilbyr foreldrene å delta i foreldreveiledningsgruppe i ICDP.
I høst samarbeidet vi med Stig Van Eijk. Han kommer tilbake i mai for å øve sammen med oss. Det blir konsert på sommerfesten.
I høst samarbeidet vi med Stig Van Eijk. Han kommer tilbake i mai for å øve sammen med oss. Det blir konsert på sommerfesten.
null
Kunstnere inspirerer barna til gitarspill....
Kunstnere inspirerer barna til gitarspill....
null
Og til bruk av trommer...
Og til bruk av trommer...
null
Matematikk har fokus i hverdagen. Barna har undret og forsket på mønster.
Matematikk har fokus i hverdagen. Barna har undret og forsket på mønster.
null
Vi lager føtter i samarbeid med kunstner Vibeke Harild.
Vi lager føtter i samarbeid med kunstner Vibeke Harild.
null

Vedlegg

Flere artikler