Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Vår profil

Vi er alle superhelter.

Begrepet SUPER framkommer av første bokstav i verdiordene Samhold, Utforskende, Positiv, Ekte og Raus. Dette er kjerneverdier som er viktige for måten vi arbeider på. Ved å betrakte alle som superhelter, både barn, foreldre og personale, sier vi at vår holdning til hverandre er at vi alle har vår kraft, noe vi er flinke til eller har anlegg for. Vi viser også respekt for det unike hos hver enkelt.

Siste nytt

Tjenester og skjema

Visjon for bergensbarnehagene

Bergen skal bli Norges beste by å vokse opp i. De kommunale barnehagene i Bergen skal gi alle barn et mangfoldig tilbud av høy faglig kvalitet.

Våre verdier