Gå tilbake til:
Du er her:

Musikkterapi i barnehagen

En annerledes måte å møte uro på ?

Barnehagen har deltatt i en forskningsstudie av Anna Helle Valle  om barn og uro i barnehagen. Formålet med studien er å belyse uro hos barn i barnehagealder og å utvikle mer kunnskap om musikkterapi som aktuelt tilbud i barnehagen. I den forbindelse har alle barna i førskolegruppen deltatt i og hatt et samarbeid med musikkterapi studenter fra Griegakademiet. Sammen med barna har studentene laget et show som er jobbet fram i tett samarbeid med barna.  Barna bidro  b.la med egenproduserte sanger og breakdance Som en del av samarbeidet barnehage / skole inviterte vi 1 klassene på Vadmyra skole til å se på oss .

Det var høy stemning og fantastisk musikkglede !