Gå tilbake til:
Du er her:
Anne-Christine Boge
Brukerundersøkelsen
Bilde: Anne-Christine Boge

Svar på brukerundersøkelsen

Vi har fått svar på brukerundersøkelsen 2019
 

Her er svar på årets brukerundersøkelse . Vi vil takke alle foreldre som har vært med å svare på årets undersøkelse. 
Ønsker du å lese resultatet fra andre barnehager finner du disse også her.

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/brukerundersokelser-for-barnehager-og-skolersfo/10831