Digitale verktøy - en dør til skaperglede, undring og utforskertrang

Digi - barna Vi kan knipse en maur, og en hatt på en staur, pluss en grønn dinosaur. Digi-li- Digi-lo kan du stå litt i ro i dine rødeste sko selv om du skulle på do!

Eg må finne en venn til denne mauren!
Eg må finne en venn til denne mauren!

Hos oss får barnet:

Noen av de eldste barna er på jakt etter småkryp på uteområdet. Det er vaktmesteren som er inspirasjonen denne dagen, for han jobber med å spa i potetåkeren. Barna undrer seg: "Hvem bor under jorden?". Nå vil de dokumentere med kamera. De knipser i vei, vi legger inn bilder på data i en fei, velger ut, henger opp og funderer.  Men vi må finne forstørrelses glass i all hast, for makker, snegler og fluer må beskues. Fra vår egen mark sammenligner vi , googler frem til meitemark. Barna tegner konturer, ledd, øyner og fra vår digitale tavle, kommer det frem en navle?

Vårt hovedmål:

Barna skal få eksperimentere med digitale verktøy.

Vårt læringssyn:

Læring har med relasjoner mellom mennesker å gjøre, og skjer gjennom deltagelse og samspill med andre. En lærer først i fellesskapet før læringen blir gjort til enkelt individet sitt. Barn får kunnskap gjennom samspill med andre, både voksne og barn. Det er viktig at barn får være medskapere i læringsprosessen, der språk og kommunikasjon er to sentrale begreper. Det er prosessen som er viktig i dette og ikke produktet. Vi støtter, veileder og er i en anerkjennende dialog ut fra barnets forutsetninger og modningsnivå, og legger vekt på å være medforskende og nysgjerrige sammen med barna. Barnet er kompetent i seg selv med den kunnskap og de kvaliteter det innehar.

Innhold og struktur:

Velge ut noen måneder der vi arbeider spesielt med satsingsområdet, og gjennomfører systematisk intern vurdering av et lite område.

  • Fokus på digitale verktøy i hverdagen
  • Barna deltar etter alder og modning
  • Førskolebarna har gruppe en gang i uken med fokus på satsingsområder.

Praksisfortellinger fra hverdagen:

Den ellers så aktive ettåringen skal få ta bilde med digitalkameraet. Han får kameraet i hendene og ser forundret på det. Så gir han det tilbake til den voksne og peker HØYT oppe på reolen. Det går noen dager........da tar han bilder.

Lars og Ove ser en flue, de vil ta bilde - løper inn og henter kamera. Lars viser til Ove hvordan kamera virker, Ove tar bilde, de vil fange den, spør om de kan få forstørrelsesglassene. Lars og Tor vet hvor de har sett maur, Lars fanger en inn i glasset, viser den voksne også, tar bilde. Så sier Lars:"Eg må finne en venn til denne mauren!". Lars og Ove finner en maur. Lars sier:"Kan vi ha denne mauren til kjæledyr i barnehagen?".


  • DEL PÅ:
Barn i lek ved Ytre Arna barnehage

Visjon for bergensbarnehagene

Bergen skal bli Norges beste by å vokse opp i. De kommunale barnehagene i Bergen skal gi alle barn et mangfoldig tilbud av høy faglig kvalitet.

Våre verdier