Gå tilbake til:
Du er her:

Kontakt

Besøksadresse:
Solheimsgaten 13
Vis større kart
E-post:
Bv.Arstadbergen.kommune.no
Telefon:
55565070 - fra kl. 07:45 til kl. 15:30
Åpningstid: 09:00 - 14:30
Mer kontaktinfo

Om oss

Barnevernstjenesten i bydelen følger med på de forhold barn lever under. Vi jobber for å avdekke problemer så tidlig at barn og unge unngår varige problemer. Arbeidet er rettet inn mot barn som opplever vold, overgrep, er vitne til familievold eller annen form for omsorgssvikt. Hjelpetiltak kan blant annet være knyttet til situasjonen i hjemmet eller plassering av barn utenfor hjemmet.

Dersom du ønsker å snakke med noen i barnevernstjenesten angående spørsmål om barn og familier, er vi glade for at du tar kontakt. Barnevernvakten tar imot henvendelser i akuttsaker på kveldstid og i helgene.

Dersom du er bekymret for et barn eller barnets omsorgssituasjon kan du gi oss en melding om dette. Du kan være anonym, og henvendelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig.

Tjenester og skjema

Voldsstopp

Voldsstopp

Bergen kommune vil bidra til å stoppe volden i nære relasjoner.

Støttekontakt

Bergen kommune har behov for nye støttekontakter med ulike egenskaper og interesser.