Barnevernvakten

Barnevernvakten er et tilgjengelig barnevern for barn, unge og deres pårørende i krise. Barnevernvakten tar imot akutthenvendelser hele døgnet - året rundt.

Tilbudet er en del av Bergen kommunes barneverntjeneste, og har lokaler på Bergen Sentrum Politistasjon i Allehelgensgate 6.

Barnevernvakten har ansvar for akuttberedskapen på barnevernområdet for Bergen kommune og for kommunene Austevoll, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Tysnes.