Gå tilbake til:
Du er her:

Sykdom

Dersom du er satt opp på vakt, men ikke kan stille.

Dersom du er satt opp på vakt og ikke har anledning til å stille likevel, du innen kl. 8 ringe Bemanningstjenester på tlf. 55565899. I tillegg må du også ringe barnehagen du har vakt i. Du finner nummeret dit ved å søke opp barnehagen på Bergen kommunes nettsider

Er du satt opp på vakt også neste dag, må du innen kl. 14 ringe oss med informasjon om hvorvidt du kan stille på jobb dagen etter eller ei.

Regler for bruk av egenmelding/sykemelding

Ansatte i kommunen kan benytte egenmelding i åtte sammenhengende dager per sykdomstilfelle, og totalt 24 dager i løpet av 12 måneder. Egenmelding leverer du via LifeCare.

Hvis du har vært ansatt i kommunen i mindre to måneder når du blir syk, eller du er syk i mer enn 8 dager, må du levere sykemelding. Syekmelding sendes vanligvis digitalt fra legen til Bemanningstjenester. Får du sykemelding på papir må du levere original (del C og D) til Bemanningstjenester via personlig oppmøte eller per post.

Egenmelding/sykemelding må leveres snarest etter endt sykefravær og senest innen den 20. i måneden. Ved manglende levering av egenmelding/sykemelding vil ikke vakten du opprinnelig var satt opp på bli lønnet.

Bemanningstjenester har arbeidsgiveransvar og vil følge evt. fravær tett opp.