Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Hvem svarer på hva i brannvesenet

Her finner du noen direkte telefonnumre til kontaktpersoner i Bergen brannvesen. Svar på spørsmål om din brannsikkerhet vil du også finne under fanen "Tips og råd".

Besøk på brannstasjonene

Bergen brannvesen tar i mot besøk på stasjonene for omvisning og brannforebyggende foredrag. Vi kan likevel ikke innfri alle ønsker om besøk. Vi prioriterer besøk og brannforebyggende informasjon til risikogrupper og ellers andre ved ledig kapasitet.

Flaggdager i Bergen kommune

Bergen kommune flagger på offisielle flaggdager, når byen har kongelig besøk, og når det foreligger instruks fra fylkesmannen om å flagge. I tillegg flagger Bergen kommune på kommunens vedtatte flaggdager og på dager det er kommunevalg eller Stortingsvalg.