Gå tilbake til:
Du er her:

Om oss

Beredskapsavdelingen

Avdelingens oppgaver er innsats under brann og redning. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver.

110 Hordaland

110 Hordaland består av de regionale tjenestene 110-sentralen og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Bergen region).

Brannforebyggende avdeling

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Bergen skal oppleve trygghet. Den består av seksjon boligbrannsikkerhet og seksjon særskilt brannrisiko, samt egne stabsfunksjoner innen analyse og brannforebyggende informasjon.

Hvem svarer på hva i brannvesenet

Her finner du noen direkte telefonnumre til kontaktpersoner i Bergen brannvesen. Svar på spørsmål om din brannsikkerhet vil du også finne under fanen "Tips og råd".

Besøk på brannstasjonene

Bergen brannvesen tar i mot besøk på stasjonene for omvisning og brannforebyggende foredrag. Vi kan likevel ikke innfri alle ønsker om besøk. Vi prioriterer besøk og brannforebyggende informasjon til risikogrupper og ellers andre ved ledig kapasitet.

Flaggdager i Bergen kommune

Bergen kommune flagger på offisielle flaggdager, når byen har kongelig besøk, og når det foreligger instruks fra fylkesmannen om å flagge. I tillegg flagger Bergen kommune på kommunens vedtatte flaggdager og på dager det er kommunevalg eller Stortingsvalg.

Med omsorg og innsatsvilje i 150 år

Etablert 21. august 1863, fylte Bergen brannvesen 150 år i 2013. Fra den gang, da brannvesenet var en styrke på til sammen 22 mann som rykket ut til fots med kjerrer og lærbøtter, har etaten hatt en enorm utvikling.