Gå tilbake til:
Du er her:

Tett trehusbebyggelse

Sommerbrev 2019

Årets sommerbrev til alle huseiere og beboere i de tette trehusområdene inneholder informasjon om brannforebygging i den tette trehusbebyggelsen og status på tiltak i brannsikringsplanen.

Sommerbrev 2018

Årets sommerbrev til alle huseiere og beboere i de tette trehusområdene inneholder informasjon om brannforebygging i trehusbebyggelsen og status på tiltak i brannsikringsplanen.

Sommerbrev 2017

Brannvesenet har sendt ut sommerbrev til alle huseiere og beboere i de tette trehusområdene. Brevet inneholder informasjon om aktuelle brannforebyggende tiltak og status for brannsikringsplanen.

Meldingslapper fra brannvesenet

Brannvesenet har utarbeidet røde meldingslapper som festes på boss og rot og annet som kan øke risiko for brann eller redusere fremkommelighet for brannbilen i den tette trehusbebyggelsen.

Fyrverkeriforbud vedtatt for den tette trehusbebyggelsen

16. november vedtok bystyret en ny lokal forskrift som innebærer totalforbud mot bruk av fyrverkeri i de tette trehusområdene i Bergen.

Meld din brannbekymring på nett

Bergen brannvesen oppfordrer innbyggerne i Bergen å melde fra om bekymring vedrørende brannsikkerhet. For å forenkle innmelding av bekymringer er det laget et nettbasert meldeskjema.

Går fra dør til dør i den tette trehusbebyggelsen

Under årets store brannforebyggende førjulskampanje "Aksjon boligbrann" 1.-3. desember, vil Bergen brannvesen foreta informasjonsbesøk hos beboere i de tette trehusområdene i Bergen.

Styrket arbeid i trehusbebyggelsen

Bergen brannvesen jobber både forebyggende og beredskapsmessig for å redusere risikoen for brann i den tette trehusbebyggelsen. I den helhetlige brannsikringsplanen som skal behandles politisk til høsten, forslås også en rekke nye tiltak for å bedre brannsikkerheten.