Gå tilbake til:
Du er her:

Går fra dør til dør i den tette trehusbebyggelsen

Under årets store brannforebyggende førjulskampanje "Aksjon boligbrann" 1.-3. desember, vil Bergen brannvesen foreta informasjonsbesøk hos beboere i de tette trehusområdene i Bergen.

- Vi når ikke over alle husstander, men i løpet av disse tre dagene skal vi besøke så mange vi klarer. Under besøkene informerer vi om brannsikkerhet og foretar en enkel sjekk av røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsforhold. For beboerne er besøket frivillig og brannvesenet vil legitimere seg når de ringer på, forteller Trond Knoop, leder for brannforebyggende avdeling i Bergen brannvesen.

Brannsikkerhet i tett trehusbebyggelse

Satsingen på den tette trehusbebyggelsen er en del av Prosjekt tett trehusbebyggelse. Prosjektet har munnet ut i en helhetlig brannsikringsplan for de tette trehusområdene, og er nå til politisk behandling i Bergen kommune.

-Etter de store brannene vi har opplevd i de tette trehusområdene i år, merker vi at bergenserne er opptatt av brannsikkerheten her. Derfor legger vi årets Aksjon boligbrann til disse områdene, sier Knoop.

Komfyren er den største enkeltårsaken til brann i Norge

Hittil i år har det vært 179 boligbranner i Bergen kommune og 96 av disse kan knyttes til komfyrbruk. Det vil si at 54 % av alle boligbranner i Bergen er blitt tilberedt på komfyren i 2015.

- Så godt som alle komfyrbranner skyldes menneskelige feil og ikke tekniske feil ved produktet. Ved å installere komfyrvakt kan du hindre at komfyrbranner oppstår, forteller Trond Knoop.

DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak Aksjon boligbrann, som er en del av «Alt vi kan mot brann», en nasjonal satsing frem til 2020 på brannforebyggende arbeid målrettet mot risikoutsatte grupper.