Gå tilbake til:
Du er her:

Sommerbrev 2017

Brannvesenet har sendt ut sommerbrev til alle huseiere og beboere i de tette trehusområdene. Brevet inneholder informasjon om aktuelle brannforebyggende tiltak og status for brannsikringsplanen.

Her kan du lese innholdet i sommerbrevet:

Kjære beboer/huseier i Bergens tette trehusområder

Sommeren er her og brannvesenet vil gjerne gi informasjon om aktuelle brannforebyggende tiltak og status i pågående prosesser, i henhold til helhetlig brannsikringsplan for den tette trehusbebyggelsen i Bergen.

Nye meldingslapper fra brannvesenet

Du har kanskje sett våre nye røde meldingslapper? Disse skal festes på boss og rot og annet som kan øke risiko for brann, hindre rømning eller redusere fremkommelighet for brannbilen. Meldingene er primært tenkt til bruk i den tette trehusbebyggelsen, men det kan også være aktuelt andre steder dersom behovet melder seg. Brannvesenets personell vil ha med seg slike lapper på tilsyn. Lappene, som for øvrig skal tåle litt regn, ble tatt i bruk første gang torsdag 11. mai i Marken. Slik ser de ut:

Brannslangeposter

Det er et pågående arbeid med å få på plass brannslangeposter i tett trehusbebyggelse. I Kong Oscars Gate er arbeidet igangsatt. For Marken er brannslangepostene satt i bestilling. Brannslangeposter i andre områder vil komme i tråd med utbyggingen av det nye bossnettet.

Ny feie- og tilsynsordning

Det er utarbeidet et forslag til ny feie- og tilsynsordning for Bergen kommune. Ordningen er basert på risiko, og inkluderer tiltak i den tette trehusbebyggelsen. Dokumentet har vært på høring og skal behandles politisk til høsten. De som ønsker å lese dokumentet finner det på Bergen brannvesens nettsider: www.bergen-brannvesen.no.

Brannfarlig matlaging

Enten man lager mat ute eller inne er det viktig å følge godt med og ikke forlate verken komfyr eller grill. Ved grilling i den tette trehusbebyggelsen er det lurt å styre unna engangsgriller. De er løse og kan være ustødige, de avgir mye varme og er også en kilde til forsøpling. Husk uansett grill å være i god avstand til brennbart materiale – også mot bakken – og slokke grillen helt når man er ferdig.

Økt treffprosent på tilsyn i boliger uten fyringsanlegg

Det er nå brukt vesentlig mer ressurser på gjennomføring av tilsyn i boliger der brannvesenet tidligere har hatt utfordringer med å komme til, også i den tette trehusbebyggelsen. Gjennom en rekke iverksatte tiltak i løpet av 2016 har treffprosenten økt fra cirka 70 prosent til 85 prosent. Det ble avdekket et betydelig høyere antall avvik, særlig knyttet til røykvarslere og til en viss grad også slokkeutstyr. Sørg for å ha dette i orden! Så lagt i 2017 er vi kommet til i 99,6 prosent av alle boliger vi har varslet tilsyn.

Ta kontakt!

Det er viktig at dere sier fra når dere er bekymret om for eksempel ulovlig innredning av loft og kjellere, mangler ved elektriske anlegg, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, manglende eller sperrede rømningsmuligheter i boliger og forsøpling i bakgårder. Dersom du kommer over forsøpling bør dette meldes til Bymiljøetaten ved parkeringsavdelingen på e-post: parkering@bergen.kommune.no.

Er du bekymret for brannsikkerheten kan du melde inn din bekymringsmelding via e-skjema på våre nettsider. Du kan også ringe oss på 53 03 02 90, dersom det gjelder forhold som krever oppfølging samme dag. 110 ringer du ved akutt behov for hjelp ved brann og andre ulykker.