Gå tilbake til:
Du er her:

Sommerbrev 2018

Årets sommerbrev til alle huseiere og beboere i de tette trehusområdene inneholder informasjon om brannforebygging i trehusbebyggelsen og status på tiltak i brannsikringsplanen.

Du betaler for det du får

Til nå har alle som har ildsted og skorstein betalt samme pris for feie- og tilsynstjenestene, og brannvesenet har utført feiing og tilsyn minimum hvert fjerde år. Vi ønsker å bruke ressursene der risikoen for brann er størst. Har ditt ildsted og skorstein økt risiko for brann, vil vi komme oftere for å feie skorsteinen og føre tilsyn med fyringsanlegget, og du må betale en høyere pris. Har vi kartlagt en lav brannrisiko på ditt fyringsanlegg, behøver vi ikke komme så ofte på besøk, og prisen blir tilsvarende lavere. Tett bebyggelse, og særlig tett trehusbebyggelse, gir i tillegg en noe høyere risiko enn spredt bebyggelse.

Du får varsling om feiing og tilsyn på SMS eller e-post

Tidligere har du fått brev med varsel om feiing eller tilsyn i posten. Nå får du en SMS og/eller en e-post i god tid i forveien. Du vil også motta en påminnelse på SMS én til to dager i forkant.

Feierens bomturer vil kunne koste deg

Brannvesenet opplever ofte stengte dører ved feiing eller tilsyn. Har vi varslet at vi kommer og det ikke er noen hjemme, bruker vi ressurser på rene bomturer. Vi må også utføre oppdraget på nytt. Ved gjentatte tilfeller kan derfor eier risikere å bli belastet med et tilleggsgebyr.

50 millioner kroner ekstra til utskifting av gamle ovner

Bystyret har bevilget 50 millioner kroner ekstra til vrakpantordningen for gamle ovner. Merk at du må bytte ut ditt gamle ikke-rentbrennende ildsted til et nytt og rentbrennende før du søker vrakpant, og det må være skiftet ut etter 1. august 2017. Benytt anledningen – det er fortsatt en god del penger igjen i potten! Har du spørsmål, kontakt Innbyggerservice på telefon 55 56 55 56.

Brannslangeposter på vei

Det pågår et arbeid med å få på plass brannslangeposter i tett trehusbebyggelse. Gravearbeidet er ferdigstilt for tre brannslangeposter i Kong Oscars Gate og tre stykker i Marken. Dette gjøres samtidig med utbyggingen av det nye bossnettet.

Varmesøkende kamera kommer på Bryggen

For å styrke brannsikkerheten i den tette trehusbebyggelsen vil brannvesenet sette opp brannovervåkning av Bryggen i Bergen. Dette iverksettes løpet av første halvår 2018. Overvåking og plassering av kamera på Bryggen skal gjøres etter avtale med huseierne på Bryggen.

Vær forsiktig ved grilling og annen bruk av ild i de tette trehusområdene

Dersom du som beboer tenker å grille i den tette trehusbebyggelsen er det lurt å styre unna engangsgriller. De kan være ustødige, de avgir mye varme og er en kilde til unødig forsøpling. Husk uansett grill å være i god avstand til brennbart materiale – også mot bakken. Slokk grillen helt når du er ferdig.

Dersom du røyker, Ikke kast sneipen på bakken eller mellom husene. Flere branner har startet slik i disse områdene.

Ta kontakt!

Det er viktig at du sier fra når du er bekymret om for eksempel ulovlig innredning av loft og kjellere, mangler ved elektriske anlegg, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem, manglende eller sperrede rømningsmuligheter i boliger og forsøpling i bakgårder. Dersom du kommer over forsøpling bør dette meldes til Bymiljøetaten ved parkeringsavdelingen på e-post: parkering@bergen.kommune.no.

Er du bekymret for brannsikkerheten kan du melde inn din bekymringsmelding via e-skjema på våre nettsider. Du kan også ringe oss på 53 03 02 90, dersom det gjelder forhold som krever oppfølging samme dag. 110 ringer du ved akutt behov for hjelp ved brann og andre ulykker.