Gå tilbake til:
Du er her:

Med omsorg og innsatsvilje i 150 år

Etablert 21. august 1863, fylte Bergen brannvesen 150 år i 2013. Fra den gang, da brannvesenet var en styrke på til sammen 22 mann som rykket ut til fots med kjerrer og lærbøtter, har etaten hatt en enorm utvikling.

Helt siden byens grunnleggelse har brann utgjort en alvorlig trussel i Bergen, hvor det i alt har herjet over 30 store bybranner.opprettet. En branndirektør, en underbranndirektør, en overbrannmester og en underbrannmester ledet 18 brannkonstabler fordelt på tre vaktlag, som under mottoet «Ærlighet, edruelighet og pågangsmot» skulle verne byens rundt 26 000 innbyggere mot brann.

150 år etter etatens etablering utgjør fremdeles Bergens karakteristiske, gamle trehusbebyggelse kjernen i brannvesenets eksistens og virke til tross for en betydelig ansvarsutvidelse både faglig og geografisk.

Les mer om Bergen brannvesens historie i jubileumsbrosjyren over!