Gå tilbake til:
Du er her:

Besøk på brannstasjonene

Bergen brannvesen tar i mot besøk på stasjonene for omvisning og brannforebyggende foredrag. Vi kan likevel ikke innfri alle ønsker om besøk. Vi prioriterer besøk og brannforebyggende informasjon til risikogrupper og ellers andre ved ledig kapasitet.

Åpen stasjon

Arrangementet «Åpen stasjon» i september er en anledning for alle barn og voksne til å besøke våre stasjoner.

Skoleklasser

Alle 6. klasser får brannforebyggende undervisning av Bergen brannvesen på skolen sin, og vi tar derfor som hovedregel ikke imot skoleklasser. I særskilte tilfeller gjør vi unntak når vi har kapasitet og anledning.

Seniorgrupper

Vi tar imot seniorgrupper for omvisning på stasjonen i kombinasjon med brannforebyggende informasjon. Vi kan også stille på arrangement eller lignende med brannforebyggende foredrag.

Samarbeidspartnere

Dersom vi har kapasitet tar vi i mot samarbeidspartnere for besøk og foredrag. Dette kan for eksempel være forsikringsselskap, andre brannvesen, relevante kommunale grupper, Røde Kors og andre lignende grupper.

Grupper og organisasjoner

Vi tar i mot ideelle organisasjoner som Lions, Kiwanis og lignende, for besøk og foredrag. Vi tar også i mot idrettslag, fritids- og interessegrupper, dersom vi har ledig kapasitet.

Sosiale lag og andre arrangement

Vi sier ikke ja til henvendelser om å være kulisse for eller delta ved utdrikningslag, blåturer eller lignende sosiale arrangementer. Vi deltar heller ikke på andre arrangement uten at vår rolle er å gi relevant kunnskap.

Arbeidsuke

Bergen brannvesen tar i mot skoleelever på arbeidsuke. Vi sier ja til seks elever på våren og seks elever på høsten, helst en om gangen. Vi trenger varsel minst en måned i forveien slik at vi kan planlegge aktiviteter for elever.

I arbeidsuken forsøker vi å gi elevene kunnskap, innsikt og praktisk erfaring med de ulike arbeidsoppgavene i Bergen brannvesen. Elevene får være observatør under øvelser og daglige rutiner med operativ avdeling. De får være med på tilsyn og feiing med brannforebyggende avdeling, i tillegg til brann eller førstehjelpskurs, dersom dette blir holdt i perioden.

Forespørsler om omvisning, foredrag eller arbeidsuke kan sendes til: bergen.brannvesen@bergen.kommune.no