Gå tilbake til:
Du er her:

Brannforebyggende avdeling

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Bergen skal oppleve trygghet. Den består av seksjon boligbrannsikkerhet og seksjon særskilt brannrisiko, samt egne stabsfunksjoner innen analyse og brannforebyggende informasjon.

Brannforebyggende arbeid er et nasjonalt satsingsområde.

Informasjon, veiledning, brannsyn og pålegg skal forhindre situasjoner som kan føre til brann.

Dersom det først brenner, skal bygningskonstruksjon og materialvalg bidra til at skadeomfanget blir minst mulig.

Brannforebyggende avdeling har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker gjennom:

  • Analyse og fortolkning av statistikk, hendelser og det generelle brannbildet
  • Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Tilsyn i særskilte brannobjekter, som pleieinstitusjoner, overnattingssteder og forsamlingslokaler.
  • Brannteknisk saksbehandling i forbindelse med skorsteiner, varmeanlegg, samt brannfarlige og eksplosive varer.