Gå tilbake til:
Du er her:

Beredskapsavdelingen

Avdelingens oppgaver er innsats under brann og redning. I tillegg kommer restverdiredning og annen assistanse, samt en rekke vedlikeholds-, øvelses- og undervisningsoppgaver.

Konstituert avdelingsleder for beredskap er Frode Bødtker. Beredskapspersonellet er inndelt i fire brigader, med en minimumsbemanning på 37 mann. Brigadene ledes av hver sin brigadeleder.

Oppgaver ved brann og eksplosjon

 • livredning
 • brannslokking
 • røyk-, gass-, og kjemikaliedykking
 • redning og innsats til sjøs (RITS)
 • restverdiredning (RVR)
 • assistanse til Avinor, Haakonsvern, industrivern og nabokommuner

Oppgaver ved ulykker, klimabaserte hendelser og nødhjelp

 • assistanse ved trafikk- og tunnelulykker
 • frigjøring av fastklemte personer
 • redningsdykking/isdykking
 • overflateredning i elv, vann og sjø
 • klatretjeneste, tau- og høyderedning
 • akuttberedskap ved forurensning på land og sjø i egen kommune og gjennom IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Bergen region)
 • ras- og skredulykker, samt sammenraste bygg (USAR)
 • assistanse og redning ved bybane- og jernbaneulykker
 • lenseoppdrag på land og i båt
 • restverdiredning (RVR)
 • assistanse til politi, helse og andre kommuner

Brannvernopplæring i skolen

Hvert skoleår gjennomfører Bergen brannvesen skoleundervisning for rundt 3 000 sjetteklasseelever i grunnleggende brannvern. Mer enn 60 000 tolvåringer i Bergen har nå fått brannvernopplæring i skolen siden starten i 1991. Opplæringen utføres av mannskapene i operativ avdeling.