Gå tilbake til:
Du er her:

110 Hordaland

110 Hordaland består av de regionale tjenestene 110-sentralen og Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Bergen region).

110-sentralen dekker 30 kommuner i Vestland fylke. Dette utgjør 58 brannstasjoner.

IUA Bergen region omfatter 23 kommuner i Vestland fylke.

110-sentralen

110-sentralen håndterer nødmeldinger om brann og ulykker, behov for redningsdykkere, samt assistanse enten det gjelder farlig gods eller restverdiredning, vannsperring eller redningsbil.

110-sentralen er deltaker i et omfattende nettverk av tjenester som skal gjøre arbeidsliv og hverdag tryggere for enkeltmennesker og bedrifter. Dette i likhet med AMK-sentralene i Hordaland, Politiets operasjonssentral, vegvesenets alarmsentraler, kommunens tekniske vaktsentral og også de andre 110 sentralene på Vestlandet. Sist men ikke minst håndteres brann- og tekniske alarmer fra bedrifter og boliger.

IUA Bergen region

Bergen kommune er vertskommune for IUA Bergen region og samarbeider med en rekke omegnskommuner. Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

Formålet med samarbeidet er å ivareta deltakerkommunenes lovfestede plikt til å ha en interkommunal beredskap mot akutt forurensning.

Vertskommuneansvaret utøves av Bergen brannvesen og forestår den daglige driften av samarbeidet. Videre skal Bergen brannvesen være et kompetansesenter for regionen, og skal kunne gi faglige råd om beredskap til deltakerkommunene og yte bistand også ved kommunale aksjoner mot akutt forurensning.