Gå tilbake til:
Du er her:

Hvem svarer på hva i brannvesenet

Her finner du noen direkte telefonnumre til kontaktpersoner i Bergen brannvesen. Svar på spørsmål om din brannsikkerhet vil du også finne under fanen "Tips og råd".

Bergen brannvesens postlister ligger til gjennomsyn i hovedbrannstasjonens resepsjon. Denne kan sendes ut på forespørsel.

Bestilling av postlister og innsynsbegjæringer kan gjøres via vårt e-postmottak.

Om bruk av e-post: Forespørsler som krever saksbehandling må besvares skriftlig på grunn av bestemmelsene i forvaltningsloven. Husk derfor alltid å opplyse om postadresse, også når du bruker e-post. Forespørsler uten postadresse vil ikke kunne besvares.

Hvem svarer på hva:

Alarmsentral: 53030290

Brannforebyggende saker/henvendelser

 • Arrangementer
  Seksjonsleder særskilte brannobjekter Ove Steffensen, 53030325 / 97779016
 • Farlig stoff og fyrverkeri
  Senioringeniør Bjørn Næs, 53030305 / 90588720
 • Boligbrannsikkerhet - feie- og tilsynstjenester - gebyrer
  Saksbehandler Kari Slaatta, 53 03 03 67
 • Boligbrannsikkerhet - tilbakemeldinger fra tilsyn i bolig
  Feiermester Marianne Blomholm 53 03 03 65/415 23 513
 • Skorsteiner og ildsteder generelt - vrakpantordning og nedgravde oljetanker
  Feiermester Elisabeth Mikalsen 53 03 03 72 / 415 23 514
  Feiermester Alexander Nesse 53 03 03 77 / 415 23 518
 • Plan og regulering, slokkevann, tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats
  Senioringeniør Bjørn Næs, 53030305 / 90588720
 • Tilsyn i bolig - rømningsveier, slokkeutstyr mm.
  Overfeiermester Tordis Valskog 53 03 03 64 /415 23 527
  Feiermester Marianne Blomholm 53 03 03 65/415 23 513
 • Tilsyn i særskilte brannobjekter:
  Seksjonsleder særskilte brannobjekter Ove Steffensen, 53030325 / 97779016

For krav til plassering og tilkomst for brannvesenets materiell og plassering av containere mm. - se under publikasjoner (arkiv).

Alarmtilknytninger:
Kundebehandler Kariann Helland Johannessen, 53030202 / 95894131

Besøk på brannstasjonen:
Ta kontakt med din nærmeste brannstasjon - se telefonnummer nederst på siden.

Bål- og bråtebrenning:
Se under "Tips og råd" - "Fritid og transport"

Drift av brannstasjonene - teknisk:
Stasjonsmester: 94501798

Utleie av materiell som pumper, slanger mm.
Stasjonsmester: 94501798

Jobb/personalspørsmål i brannvesenet:
HR/HMS-K-leder Trond Knoop, 53030301

Fag og kompetanse: Opplæring, øvelser og kurs
Kompetansekoordinator Lill Rustad: 53030103 / 93288136

Andre direkte kontakter:

 • Brannsjef Leif Linde 53030001 / 90011686
 • Avdelingseder 110 Hordaland Arne Pettersen: 53030053
 • Avdelingsleder operativ avdeling Frode Bødtker: 53030102 / 94503947
 • Avdelingsleder brannforebyggende avdeling Janicke Larsen: 53030341 / 47292567
 • Hovedbrannstasjonen: 53030120
 • Arna brannstasjon: 53030160
 • Fana brannstasjon: 53030170
 • Laksevåg brannstasjon: 53030180
 • Sandviken brannstasjon: 53030140
 • Åsane brannstasjon: 53030150