Gå tilbake til:
Du er her:

Tips og råd

Nedgravde oljetanker

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning. Det finnes totalt om lag 300 000 nedgravde oljetanker i Norge. Fossil oljefyring blir forbudt fra 2020.

Brannvern på mange språk

Som huseier plikter du å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann. Informasjon om hvordan man skal opptre om brann oppstår er viktig.

Når du ringer nødnummer 110

Når du ringer 110, kommer du til 110-sentralen som ligger i Bergen. For å kunne hjelpe deg best mulig er det svært viktig at du kan gi oss de opplysninger vi trenger.