Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk kun godkjente røykvarslere

De fleste røykvarslere som selges i Norge er av godkjent av merke. Det omsettes likevel en del ikke-godkjente røykvarslere. De må du unngå.

Alle husstander er forpliktet til å ha minst en fungerende røykvarsler og folk bør være trygge på at røykvarsleren er av godkjent type. De som selger slike produkter har et samfunnsansvar for at boliger ikke utstyres med røykvarslere uten tilstrekkelig typegodkjenning eller tilstrekkelig veiledning. Derfor ber myndighetene bedrifter som selger røykvarslere om at de sjekker produktene sine og eventuelt fjerner røykvarslere som ikke tilfredsstiller kravene i forskriftene.

Se etter godkjenningmerking

Dersom røykvarsleren er CE-merket med henvisning til NS-EN 14604, skal den europeiske standarden være fulgt. Røykvarslere som er godkjent av den tidligere norske ordningen, skal være merket med ”DSB 235” pluss et tre- eller firesifret nummer. Godkjenningsnummeret skal være påført selve røykvarsleren. Det er ikke tilstrekkelig at kun innpakningen er merket. Det skal også følge med en brukerveiledning på norsk med opplysninger om montering, sikker bruk og vedlikehold.