Gå tilbake til:
Du er her:

Rømningsveier

Ved en brann er det viktig at alle som oppholder seg i boligen kan komme raskt ut. Her er reglene for rømningsveier:

• Brannrøyken er svært giftig. Unngå å bevege deg over lengre avstander i røykfylte rom. Dersom det likevel er nødvendig, hold deg lavt ved å krype på gulvet. Orienter deg gjerne langs veggen, slik at du hele tiden vet hvor du befinner deg.

• I noen tilfeller, dersom du vet at brannvesenet er på vei, kan det være mest riktig å bli på rommet eller en balkong til brannvesenet har kommet. Gi i så fall tydelige signaler om hvor du oppholder deg, slik at du raskt får hjelp.

• Snakk med de du bor med om hvordan dere skal opptre ved brann og hvordan dere skal komme dere ut. Avtal en fast møteplass utenfor boligen.

Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger med flere bebodde etasjer må i mange tilfeller ha alternative rømningsveier i tillegg.

Rømningsveien fra boligen skal enten føre ut til det fri eller, føre til et brannsikkert sted eller føre til en rømningsvei (korridor) med to uavhengige rømningsretninger. I praksis betyr dette at korridoren skal ende ut i det fri eller i to forskjellige trapperom som igjen fører til det fri.

Det er viktig å holde rømningsveiene ryddige, spesielt i blokker med mange beboere i hver oppgang. Kontroller at vinduer og dører er lette å åpne og vurder om det er behov for rømningsstige.

Regler for ulike boligtyper:

ENEBOLIG PÅ ETT PLAN: Bor du i enebolig med bare en etasje som dere bor og oppholder dere på, så er det bare krav om en utgang rett ut på bakkeplan. Dette kan være inngangsdøren.

LEILIGHET PÅ ETT PLAN: Bor du i leilighet med bare en etasje som dere bor og oppholder dere på, så skal du enten ha en utgang til det fri (på bakkeplan) eller en utgang til rømningskorridor med to uavhengige rømningstrapper som leder ut.

ENEBOLIG ELLER LEILIGHET MED FLERE PLAN: Hvis du har innredet kjeller eller loftstue, eller hvis du bor over flere etasjer, må du ha alternative rømningsveier i tillegg til en hovedrømningsvei. Det skal være mulig å rømme fra brann fra alle plan og etasjer hvor folk bor eller oppholder seg.

Du må ha en utgang til det fri fra hovedetasjen/bakkeplan. Fra øvre plan kan en vanlig trapp ned til hovedetasjen/bakkeplan (og videre derfra ut til det fri) regnes som hovedrømningsvei, men du skal som hovedregel i tillegg ha alternative rømningsveier fra alle plan og etasjer. Dette kan være vindu, balkong, rømningsstige eller utvendig trapp.