Gå tilbake til:
Du er her:

Slokkeutstyr

Alle boliger og fritidsboliger skal ha egnet slokkeutstyr. Det kan enten være en husbrannslange, pulver- eller et skumapparat. Slokkeutstyret skal monteres lett tilgjengelig og må kontrolleres jevnlig.

Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere slokkeutstyr. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden.

Husbrannslange

Husbrannslangen har ubegrenset slokkekapasitet. Slangen bør være fast montert til en kran og skal rekke frem til alle rom i huset. En hageslange er ikke godkjent som husbrannslange.

Vann kan ikke brukes mot brann i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Brann i fettgryter kan lett slokkes ved å legge på grytelokket. Trekk gryten vekk fra platen og skru av strømmen.

Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slokkeutstyret. Husbrannslangen bør kontrolleres hvert år. Rull ut hele slangen og kontroller at kranen virker og at slangen er uten sprekker.

Pulverapparat

Pulverapparatet må være på minst 6 kilo. Et pulverapparat er lett å ta med seg og kveler en brann effektivt. Det kan brukes på alle typer branner. Det tømmes imidlertid på 10-20 sekunder.

Sjekk at manometerpilen står på det grønne feltet. Vend apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom du holder øret inntil beholderen skal du kunne høre at pulveret flytter seg. Sjekk at plomberingen er intakt og at det ikke er skader på apparatet. Hvert femte år må pulverapparatet leveres inn til kontroll, og hvert tiende år til service. Kontroll og service må utføres av sertifiserte fagpersoner.

Skumapparat

Skumapparatet inneholder vannbasert skum som slokker brann ved kvelning og nedkjøling samtidig. Dette må enten være 9 liter, eller 6 liter med slokkeeffekt på minst 21A. Et skumapparat på 9 liter tømmes på 20-30 sekunder. Vær oppmerksom på at skumapparatet ikke tåler frost.