Gå tilbake til:
Du er her:

Slik kan du forebygge brann hjemme

Å forebygge brann vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann er å gjøre tiltak for at konsekvensene blir minst mulig om brann likevel skulle oppstå.

De vanligste brannårsakene
Generelt må man si at den vanligste brannårsaken er uforsiktighet og uvitenhet. De er dessverre et faktum at de aller fleste branner skyldes menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap.
De vanligste brannårsakene i boliger er:

Bar ild: 25 prosent
Her finner vi alle brannårsaker som knyttes til bruk av åpen flamme og håndtering av aske. Typiske brannårsaker er røyking, levende lys, aske fra ildsted eller askebeger, lek med fyrstikker/lighter eller fyrverkeri.

Feil bruk av elektrisk utstyr: 20 prosent
Her er brannårsaker som tørrkoking/overoppheting på komfyren, tildekking av elektriske ovner og feilaktig bruk av elektriske apparater.

Elektrisk årsak: 20 prosent
I denne årsaksgruppen er brannårsakene av mer teknisk art; jordfeil, serielysbue, krypstrøm og termostatsvikt er typiske brannårsaker.

Påsatte branner: 10 prosent
Dette er branner som av ulike hensikter er påsatt.

I tillegg finnes det en rekke andre mindre brannårsaker som selvantennelse og lynnedslag. Dessuten blir ca. 20 prosent av alle boligbranner aldri oppklart.

Røykvarsler er viktig!
Sørg for å ha røykvarsler og slokkeutstyr i orden - og vit hvordan du skal bruke det! Det kan redde livet og hjemmet ditt. Er du i tvil om din egen brannsikkerhet - kontakt oss umiddelbart.