Gå tilbake til:
Du er her:

Bioetanolpeiser og flyttbare gassovner

Vi får en del henvendelser om sikkerhet ved bruk av alternative varmekilder til strøm, som flyttbare gassovner og bioetanolpeiser.

Bergen brannvesen har ingen indikasjoner på at flyttbare gassovner ikke er trygge å bruke, forutsatt at man bruker og vedlikeholder dem i følge bruksanvisning.
Vi må imidlertid påpeke at dette er produkter som kun må brukes under tilsyn, og at man er nøye med avstand til brennbart materiale.

Forbudt mange steder
Flyttbare apparater til oppvarming som forbrenner brannfarlig vare, må bare brukes under tilsyn i godt ventilerte rom.
Det er forbudt å bruke slike apparater i rom der mennesker sover, i forsamlingslokaler, overnattingssteder, sykehus og andre pleieinstitusjoner, omsorgsboliger, skoler, salgslokaler, lager mm.

Husk at det ikke er tillatt å lagre gass i kjeller eller på loft.

Bioetanolpeiser
Bioetanolpeiser er veggmonterte eller frittstående varmekilder som bruker bioetanol som brensel. Peisene er ikke tilknyttet pipe. De har vanligvis for liten effekt til å være egnet som en primær oppvarmingskilde og kalles derfor gjerne ”dekorasjonspeiser”.
Etter flere hendelser, både i Norge og andre land, har myndighetene iverksatt tilsyn med bioetanolpeiser.

Les hva myndighetene skriver om bioetanolpeiser