Gå tilbake til:
Du er her:

Fritid og transport

Førstemann til skogbrann - hva gjør du?

De første minuttene av en brann er ofte utslagsgivende for den videre utviklingen av brannen. Derfor er det viktig at du handler raskt og riktig. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Bålbrenning og grilling er den vanligste årsaken.

Brenning av hageavfall

Du kan enkelt kvitte deg med hageavfall ved å lage kompost eller levere til gjenvinning. Om du likevel ønsker å brenne hageavfallet ditt, bør du passe på så ikke ulempene blir for store for naboene og for miljøet.

Gode råd for bålbrenning

I perioden 15. september til 14. april er faren for å forårsake gress- og skogbranner normalt ikke så stor. Da er det igjen lov å gjøre opp små bål ute i naturen, uten tillatelse fra brannvesenet.

Brannsikkerhet på hytten

Alle hytter og fritidsboliger skal ha røykvarsler og brannslokkingsutstyr. Husk å sjekke at batteriet i røykvarsleren virker!

Brannsikkerhet i båt

Tidlig varsling av brann er ekstra viktig i en båt. Sørg derfor for å ha fungerende røykvarsler.

Sikkerhet i fritidsbåt på Vågen

Det er viktig at sikkerheten ivaretas når mange fritidsbåter legger til i indre del av Vågen. Alle båtførere må følge fortøyningsplanen for Bergen havn.

Brann i tunnel

Hva gjør du dersom du ser flammer eller møter røyk i en tunnel?

Bilbrann

Dersom bilmotoren bryter ut i brann, er det mulig å slokke den hvis du handler raskt og korrekt. Ha derfor alltid et brannslokkeapparat tilgjengelig.

Gassvettreglene

Følg gassvettreglene for trygg bruk av gass.

Branntrygg grilling

Her er brannvesenets tips for trygg bruk av grill.

Brannsikker på camping

Brann på campingplassen kan spre seg raskt. Plasser campingvogna, teltet eller bobilen i god avstand fra naboene. Sjekk at røykvarsleren fungerer der du skal sove.

Forbud mot bruk av flygende lanterner

Flygende lanterner utgjør en brannrisiko og Bergen brannvesen har forbudt all bruk av disse.