Gå tilbake til:
Du er her:

Utendørs brenning

Skal du gjøre opp ild ute må du vise aktsomhet og opptre på en slik måte at brann ikke oppstår. Ta også hensyn til naboer og miljø dersom du skal brenne.

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Under generelt bålforbud er det lov til å grille i egen hage, i parker og i sjøkanten – i god avstand fra trær og vegetasjon. Man kan også benytte tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Og det er tillatt å gjøre opp ild på steder der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Det er i tillegg lov å brenne tørt hageavfall på egen eiendom gjennom hele året, men kun små mengder kvister, gress, gammelt løv og planterester. Forutsetningen er at røyken ikke skaper ulemper for omgivelsene. Det er ikke tillatt å brenne avfall/boss i noen form, heller ikke bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende. Avfall skal leveres til godkjente avfallsplasser.

Bergen kommune ved Klimaseksjonen, Etat for helsetjenester og Bergen brannvesen har sammen laget en veileder for utendørs brenning i Bergen kommune (se veilederen i linken til høyre).

Ta hensyn til helse og luftkvalitet

Røyken fra et bål med hageavfall er ikke ufarlig, særlig dersom bålet er vått. Slik røyk blir ofte liggende lavt over bakken og blir lite uttynnet. Røyk virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres.

Røyken er særlig til plage for dem som har astma og andre luftveisproblemer. Bålrester og aske kan være både skjemmende og giftig. Den som vurderer å brenne utendørs, må først forsikre seg om at røyk og bålrester ikke er til fare eller plage for andre mennesker eller dyr i omgivelsene rundt. En må være ekstra forsiktig i nærheten av barnehager, skoler, institusjoner og bolighus.

Kompost og gjenvinning er gode alternativer

Ved brenning av hageavfall går verdfullt materiale tapt. Planteavfall kan heller bli til kompost og komme til nytte som gjødsel og god jord. Hageavfall kan også leveres på gjenvinningsstasjoner.

Boss, bygningsrester, materialer eller trevirke som er behandlet med maling, lakk, impregnering eller lignende, skal alltid leveres til gjenvinning.

Råd for brenning:

• Ta hensyn til naboer og miljø.

• Vis aktsomhet i tørkeperioder og ved sterk vind. Vurder spredningsfare og om det er forsvarlig å brenne bål.

• Sørg for god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

• Brenn utelukkende rene treprodukter eller små mengder tørt hageavfall.

• Sørg for at bålet holdes under oppsyn og kontroll.

• Sørg for at barn holder god avstand til bålet og kle dem i naturstoffer som bomull og ull.

• Sørg for at bålet slokkes forsvarlig med rikelige mengder vann. Finnes det ikke vann på stedet, må dette tas med.

• Rydd bålplassen før du går, og ta med deg engangsgrillen fra området.

• All brenning skjer på eget ansvar.