Gå tilbake til:
Du er her:

Grilling

Grillet mat hører sammen med sol og sommer, men grilling representerer også risiko for farlige situasjoner. Hvert år påføres mennesker brannskader under grilling.

Engangsgrillen

Engangsgrillen antenner ofte underlaget den står på eller stedet der den blir kastet!

Ved bruk av denne typen grill må man derfor være ekstra påpasselig med plasseringen, nettopp fordi at grillen blir svært varm og lett antenner underlaget.

Skal du ut et sted der det ikke er vann i nærheten - ta med dette på en flaske, slik at du kan slokke grillen. Sørg for at grillen helt avkjølt før den kastes. Og - husk å kaste den i søppelspannet - eller ta den med deg om det ikke finnes egnet sted å kaste den.

Gassgrill

 • Følg instruksjoner for regulator-koblingen for din gassgrill
 • Kontroller for lekkasje i gasskoblingen eller slanger
 • Rengjør grillen grundig med jevne mellomrom
 • Koble aldri fra gassregulatoren eller andre gasskoplinger når grillen er i bruk
 • Gass som lekker kan resultere i brann eller eksplosjon og er svært farlig. Lukter du gass har du en lekkasje!
 • Steng av gasstilførselen til apparatet
 • Slukk eventuell åpen flamme og åpne lokket
 • Om du fortsatt lukter gass gå vekk fra grillen og ring øyeblikkelig din gassleverandør eller brannvesenet.

Grilling på balkong i borettslag

På balkong er elektrisk grill eller gassgrill det tryggeste og minst sjenerende alternativet. Sørg for god avstand til brennbart materiale. Hold grillen under oppsikt hele tiden mens den er varm. Pass på at røyk fra grillen ikke sjenerer naboer.

NB! Borettslag kan ha egne regler som må følges.


Her er noen grunnleggende råd for bedre sikkerhet ved grilling:

 • Grillen skal stå trygt og stødig. Sjekk ben og skruer
 • Plasser grillen med god avstand til brennbart materiale.
 • Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling.
 • La aldri barn være alene med en tent grill og grillvæske
 • Bruk bare godkjent tennvæske. Rødsprit og lignende må ikke benyttes ved grilling.
 • Bruk ikke tennvæske på varm grill.
 • Ha alltid et slokkemiddel i nærheten ved grillingen. For eksempel en hageslange, en bøtte vann eller et brannslokkeapparat.
 • Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 • Aske fra grillen må tømmes i egnet beholder med lokk. Plastbøtter eller plastposer må ikke benyttes. Det kan ligge såkalt ”kalde glør” i asken.
 • For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 • En brannskade må snarest nedkjøles. Hold den skadede kroppsdelen i “kroppsvarmt” vann og evt. oppsøk lege.

SE OGSÅ: Grillvettreglene kort og godt