Gå tilbake til:
Du er her:

Feilmontering av ildsted kan føre til brann

I åtte av ti branner knyttet til ildsted er feilmontering funnet som brannårsak. De siste fem årene har 81 % av skorsteinsbranner vært tilknyttet eldre, ikke-rentbrennende ildsteder.

  • Ildsted må monteres av kyndig personell etter monteringsanvisning og må fungere som forutsatt.
  • Før installasjon av ildsted må det forsikres at skorsteinen er i forskriftsmessig stand.
  • Teglskorstein skal være synlig for inspeksjon i hele skorsteinens lengde og skal ikke være innekledd. For elementskorsteiner er det oppstillingsvilkårene til det enkelte produkt som gjelder.
  • Husk riktig avstand fra ildsted og røykrør til treverk, brannmur og møbler.
  • Benytt gnistfanger i åpen peis
  • Ikke plasser noe brennbart foran feieluke/sotluke
  • Bruk aldri brennbare væsker i tilknytning til vedfyrte ildsteder
  • Det er viktig at ildstedet sikres tilstrekkelig forbrenningsluft
  • Oppbevar aske i ikke brennbar beholder. Husk at asken kan holde seg varm i flere dager.

Hvert år opplever en-to bergenske husstander bygningsbrann som følge av feilmontert ildsted. Fire av de nevnte åtte siste monteringsfeilene Bergen brannvesen har registrert går på manglende avstand til brennbart materiale fra røykrøret. I tre av tilfellene var årsaken manglende avstand til brennbart materiale fra ildrommet i åpne peiser. I ett tilfelle var ildstedet montert på en skorstein som ikke var i forskriftsmessig stand.

I løpet av de siste fem år har det vært 163 skorsteinsbranner i Bergen. Av disse var 81 % knyttet til eldre, tradisjonelle ildsteder.

Budskapet til publikum er enkelt: Skift til nytt, rentbrennende ildsted, og sørg så for at ildstedet blir forsvarlig montert.

MELD INSTALLASJON AV ILDSTED
Husk dessuten at all installasjon av nye ildsteder skal meldes til brannvesenet!
Gå til tjenesten med skjema her

SLIK TENNER DU I PEISEN
Under menypunktet tips og råd finner du råd om trygg og varm fyring i ildsted. Merk at du kun skal bruke ren ved i de nye rentbrennende ovenene.
Gå til tips og råd her