Gå tilbake til:
Du er her:

Meld ildstedet ditt inn til brannvesenet!

Er ditt ildsted meldt inn til brannvesenet? Hvis ikke får ikke feieren feiet skorsteinen din, og heller ikke sjekket brannsikkerheten i din bolig.

Brannvesenet mottar ofte henvendelser fra innbyggere som ikke har fått besøk av feieren. Årsaken er da ofte at de eller forrige huseier ikke har meldt inn sitt ildsted til brannvesenet. Dersom ildstedet ikke er meldt inn, har ikke brannvesenet noe grunnlag for å utføre feiing eller føre tilsyn med boligen.

Ved installasjon av nytt ildsted er det eiers ansvar å melde fra til kommunen. Melding om installasjon av ildsted sendes elektronisk til Bergen brannvesen.

Når brannvesenet ikke får gått tilsyn i private boliger, vet ikke man om brannsikkerheten er godt nok ivaretatt. Ildsted som er oppført uten å være meldt inn til kommunen ved brannvesenet kan være feilmonterte. Når brannvesenet utfører tilsyn kontrolleres det at ildstedet er forsvarlig montert, og at det er tilstrekkelig avstand til brennbart materiale. I tillegg undersøker de røykvarslere, slukkeutstyr og rømningsveier.

Hvor ofte feieren kommer er basert på risiko

Alle som har et fungerende ildsted vil få utført feiing av skorsteinen. Hvor ofte feieren kommer for å feie avhenger av hvilke type ildsted og skorstein du har. Har ditt ildsted og skorstein økt risiko for brann, vil vi komme oftere for å feie skorsteinen og føre tilsyn med fyringsanlegget. Har vi kartlagt en lav brannrisiko på ditt fyringsanlegg, behøver feieren ikke komme så ofte på besøk. Feiing av skorsteinen kan derfor variere fra hvert år til hvert tolvte år.

Tekniske bestemmelser

I Plan og bygningsloven stilles det ikke krav til montør av ildsted, men brannvesenet anbefaler å bruke kvalifiserte installatører.

Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak, som for eksempel oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal denne meldingen likevel sendes brannvesenet. Det er viktig å merke seg at de tekniske bestemmelsene til installasjon av ildsted gjelder fullt ut.

Tekniske bestemmelser medfører:

  • Ildstedet må være testet og godkjent iht. Norsk standard (NS 3058 - 3059).
  • Monteringsanvisningen må følges, og husk at avstandsbestemmelser er minimum avstand.
  • Generelle ildstedsregler følges på områder som ikke berøres i monteringsanvisningen.
  • Godkjent røykrørsinnføring brukes for tilkobling til skorstein (egen monteringsanvisning).
  • Montering av ildsteder som ikke er godkjent for bruk i Norge er ikke tillatt.

Feilmontering av ildsted kan føre til brann - i åtte av ti branner som er knyttet til ildsted er feilmontering funnet som brannårsak.

Nye ildsteder sparer miljøet

Moderne ildsteder er mer effektive og sparer lommeboken. De er sikrere, forurenser mindre og gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ildsteder.

Før du kjøper nytt ildsted, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ildsteder som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Toppmontering av røykrør er anbefalt fordi det gir tryggere og mer økonomisk fyring.

Skifter du ut din gamle peis eller ildsted med en ny rentbrennende, kan du være med på å redusere svevestøvet med opptil 90 %. Reduseres svevestøvet hjelper det også alle med astma og allergiplager.

Søk vrakpant på ditt gamle ildsted