Gå tilbake til:
Du er her:

Bioetanolpeiser og gassovner

Feil bruk av bioetanolfyrte peiser, lamper og dekorasjoner har medført en rekke uheldige episoder med brann- og personskader.

Det er ingen indikasjoner på at flyttbare gassovner og bioetanolpeiser ikke er trygge å bruke, forutsatt at man bruker og vedlikeholder dem i følge bruksanvisning. Produktene må likevel kun brukes under tilsyn, og med god avstand til brennbart materiale.

Forbudt mange steder

Flyttbare apparater til oppvarming som forbrenner brannfarlig vare, må bare brukes under tilsyn i godt ventilerte rom. Det er forbudt å bruke slike apparater i rom der mennesker sover, i forsamlingslokaler, overnattingssteder, sykehus og andre pleieinstitusjoner, omsorgsboliger, skoler, salgslokaler, lager mm.

Husk at det ikke er tillatt å lagre gass i kjeller eller på loft.

Bioetanolpeiser

Bioetanolpeiser er veggmonterte eller frittstående varmekilder som bruker bioetanol som brensel. Peisene er ikke tilknyttet pipe. De har vanligvis for liten effekt til å være egnet som en primær oppvarmingskilde og kalles derfor gjerne ”dekorasjonspeiser”. Etter flere hendelser, både i Norge og andre land, har myndighetene iverksatt tilsyn med bioetanolpeiser.

Råd ved bruk av biopeis

• Ikke fyll på ny bioetanol før flammen er helt slokket. Flammen er vanskelig å oppdage.

• Ikke flytt på peisen når den er i bruk.

• Gå aldri fra peisen når den er i bruk.

• Plasser ovnen slik at den ikke kan velte.

• Hold kjæledyr og barn på god avstand.

• Ved søling, sørg for å tørke skikkelig opp, også der det ikke synes.

• Vær oppmerksom på at stearinlys eller andre tennkilder i nærheten kan antenne bioetanol ved påfylling.

• Sørg for god utluftning.

• Ikke oppbevar store mengder bioetanol innendørs (maks 10 liter er tillatt).

• Les bruksanvisningen nøye.