Gå tilbake til:
Du er her:

Vedfyring på kalde vinterdager

I kaldere vær med stille luft bidrar feil fyring til at luftforurensningen i Bergen blir høyere.

For å hindre unødig utslipp av svevestøv på kalde, klare vinterdager bør du kun fyre med ved i et rentbrennende ildsted. Har du et gammelt ildsted som du ønsker å skifte ut til et tryggere og mer miljøvennlig ildsted kan du søke om vrakpant.

«Kuldepropp»
Inne i en kald skorstein danner det seg en «kuldepropp», noe som hindrer den varme røyken i å sige ut. Dette skjer fordi kald luft er tyngre enn varm luft. Når den kalde lufta presser ned fordi hele pipa er fylt med kald luft, vil den ta med seg røyken ut i rommet når du fyrer opp i ildstedet. Ved å tenne opp riktig vil skorsteinen gradvis bli oppvarmet og du unngår en slik propp.

Ved opptenning:
• Bygg bålet med to til tre tørre vedkubber nederst, deretter to lag med opptenningsved og to til tre tennbrikketter øverst.

• Bruk kun opptenningsbriketter til opptenning. Ikke bruk aviser eller papir.

• Opptenningsveden bør være fri for bark og never for å redusere utslipp i opptenningsfasen.

• Tenn bålet fra toppen.

• Sørg for nok luft. La ventilene være helt åpne i starten og reguler når ildstedet er varmt.

Når det brenner i ildstedet:
• Styr varmen og bålet med trekkventilene, sørg alltid for at det er åpne flammer.

• Når det bare er glør igjen i ovnen, kan det legges i ny ved. Da bør det være full åpning på alle ventiler til bålet har god fyr. Deretter kan ventilene justeres ned.

Unngå rundfyring!
En vanlig feil ved fyring er å fylle opp ovnen med store mengder ved og fyre med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring gir dårlig forbrenning og dermed mye forurensing til luft via skorsteinen. Dårlig forbrenning gir samtidig mindre varme.

Rundfyring medfører dessuten dannelse av beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og føre til brann i skorsteinen. En skorsteinsbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.