Gå tilbake til:
Du er her:

Vedfyring og forurensning

I kaldere vær med stille luft bidrar feil fyring til at luftforurensningen i Bergen blir høyere.

Slik hindrer du unødig utslipp av svevestøv fra vedfyring på klare, kalde vinterdager:

 • Bruk bare ved som brensel i en vedovn- fyr aldri med ved i en koksovn
 • På kalde, klare vinterdager bør ingen fyre i et ikke rentbrennende ildsted.
 • Dersom ditt ildsted ikke er rentbrennende - skift det ut for å få et sikrere, tryggere og mer miljøvenlig ildsted.
 • Vedfyring trenger forbrenningsluft. Det er viktig med tilstrekkelig forbrenningsluft til rommet/ildstedet.

Ved opptenning:

 • Bruk bare opptenningsbriketter (poser) til opptenning. Ikke bruk aviser eller papir
 • Benytt bare tørr, ren ved uten bark i opptenningsfasen.
 • Bygg bålet med kubber nederst (ikke større diameter enn 3-5 cm), og opptenningsved (pinner) sammen med opptenningsposer/briketter på toppen.
 • Tenn bålet fra toppen.

Det er viktig med god trekk i oppstartsfasen, full åpning av ventiler. Skorstein må få tid til å bli varm, da hindrer vi «kaldluftstart». Når det god fyr kan bålet styres med ventilene. Sjekk brukermanual for din vedovn hvordan dette gjøres. Normalt kan primærluftventilen justeres ned og bålet styres med sekundærluftventilen.

Når det brenner i ildstedet:

 • Styr varmen og bålet med trekkventilene, sørg alltid for at det er åpne flammer.
 • Når det bare er glør igjen i ovnen, kan det legges i nytt ilegg.
 • Nytt ilegg kan bestå av vedkubber som legges på glørne, full åpning på alle ventiler til bålet har god fyr.
 • Nå kan ventilene justeres ned og bålet styres med ventilene (se manualen).
 • Disse rådene vil være nyttige på alle dager, ikke bare på kalde klare vinterdager.

Unngå rundfyring!

En vanlig feil ved fyring er å fylle opp ovnen med store mengder ved og fyre med trekkventilene mest mulig gjenskrudd. Slik rundfyring gir dårlig forbrenning og dermed mye forurensing til luft via skorsteinen. Dårlig forbrenning gir samtidig mindre varme.

Rundfyring medfører dessuten dannelse av beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og føre til brann i skorsteinen. En skorsteinsbrann kan skade skorsteinen og i verste fall føre til brann i boligen.

Les mer om riktig fyring her.